Σήμα περιοδικού

Τεύχος 1Περιεχόμενα 1ου τεύχους
Γραμμή


Ιδιαίτερα για αυτό το τεύχος:

Επιστολή από τον εκδότη. σελίδα 2
Οι 5 ποιο κοινές ερωτήσεις για το κάπνισμα. σελίδα 8
Review παιχνιδιού: Comand & conquer σελίδα 9
Χρησιμοποιείστε το UNIX host της βάσης σας. σελίδες 10 11


Μόνιμα και σε κάθε τεύχος:

Μουσικό δίκτυο. σελίδα 12
Κινηματογράφος. σελίδα 13
Οι ταινίες που θα δούμε φέτος στους κινηματογράφους
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σελίδες 14 15
Καλοκαίρι στα τηλεοπτικά δίκτυα - Νομοσχέδιο περί ΜΜΕ
Ο κόσμος της λήψης - Βιντεοκάμερες σελίδες 16 17
Ικανότητες Βιντεοκάμερας

ΓΕλλάςτε On-Line. σελίδα 18
Ναί. Όχι. Γιατί ; σελίδα 19
Παράπονα και αντιπαράπονα. σελίδα 20


Αυτά για το πρώτο τεύχος μας

Ραντεβού πάλι σε τρεις μήνες ..!


Σελίδα 2

Επιστροφή Copyright © 1995 Αλέξανδρος Μπούκουρης
Σύμφωνα με το Νόμο υπ' αριθμό 2121 Απαγορεύεται η άνευ άδειας αναπαραγωγή, εγγραφή, μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση κατ' οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, και για οποιοδήποτε λόγο, όλου ή μέρους του περιοδικού.