Συνέχεια από σελίδα 16.

ΕΛΕΝΧΟΣ ΙΡΙΔΑΣ: Είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνετε ο έλεγχος της ίριδας και μπορεί να είναι: Αυτόματος, Χειροκίνητος, Επιλεγόμενος, με δυνατότητα να κλειδώνει σε κάποιο διάφραγμα, ή ρύθμιση για θέματα που φωτίζονται από πίσω. Η ύπαρξη ενός από αυτά δεν αποκλείει τη συνύπαρξη κάποιου άλλου.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ: Είναι η δυνατότητα για Αυτόματη ή Χειροκίνητη ρύθμιση της ισορροπίας του λευκού έτσι ώστε να πετυχαίνετε η μέγιστη πιστότητα των χρωμάτων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ FADER: Η Ικανότητα της κάμερας ενώ κάνει λήψη να σβήνει σταδιακά την εικόνα και τον ήχο μέχρι να σταματήσει πλήρως και το αντίστροφο. (δηλαδή σαν ένα ειδικό εφέ). (υπάρχει στις περισσότερες κάμερες στην αγορά).

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ: Είναι η δυνατότητα της κάμερας να "βάζει" χαρακτήρες (λέξεις ή φράσεις) σε μία ταινία, με ενσωματωμένο ή προαιρετικό σύστημα.

ΉΧΟΣ: Είναι η δυνατότητα εγγραφής ήχου στην ταινία και μπορεί να είναι MONO (μονοφωνικός) STEREO (στερεοφωνικός ήχος Hi-Fi) ή Ψηφιακός ήχος με παλμοδική διαμόρφωση (μόνο με συστήματα 8mm ή Hi8mm)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: Είναι η δυνατότητα της κάμερας να έχει τηλεχειρισμό ενσύρματο ή ασύρματο (τηλεκοντρόλ) και μπορεί να είναι προαιρετικό.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ/ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ: Είναι η ύπαρξη υποδοχής για εξωτερικό μικρόφωνο ή ακουστικά. Τα ακουστικά χρησιμεύουν εκτός από την αναπαραγωγή ώστε να ακούτε τι έχει εγγραφεί, να ακούτε τι γράφετε στην κασέτα τη στιγμή που γίνετε η λήψη.

ΥΠΟΔΟΧΕΣ LANC ΚΑΙ EDIT: Είναι ειδικές υποδοχές που χρησιμεύουν στον αμφίδρομο έλεγχο της λειτουργίας κίνησης της κασέτας της κάμερας με άλλες συσκευές video (κυρίως για μοντάζ).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ TIME BASE (TBC): Η διόρθωση time base, εξασφαλίζει ότι η εικόνα θα παίζεται με ακρίβεια, και τέλεια ακίνητη εικόνα και slow motion που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μοντάζ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ: Ειδική λειτουργία που αφαιρεί τους ανεπιθύμητους θορύβους από το σήμα VIDEO.

AUDIO DUBBING: Δυνατότητα της κάμερας να αλλάζει η να προσθέτει ήχο σε μία ήδη εγγραφέντος κασέτας.

ΥΠΕΡΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: Είναι η Δυνατότητα της κάμερας να προσθέτει μία εικόνα με ή χωρίς τίτλους ή κείμενο πάνω στην κανονική εικόνα της λήψη.

MONITOR: Είναι ο τύπος του οφθαλμοσκοπίου που διαθέτει η κάμερα (το monitor από το οποίο κοιτάζει ο cameraman) και μπορεί να είναι Οπτικό ή Ηλεκτρονικό, Έγχρωμο ή μαυρόασπρο, υγρών κρυστάλλων ή μικροσκοπική τηλεόραση. Κάθε monitor διαθέτει κάποιο από τα δύο που χωρίζονται από "ή" από κάθε ομάδα που χωρίζετε με κόμμα ",".

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ: Είναι η ύπαρξη μίας τέτοιας κεφαλής που χρησιμεύει στην επανεγγραφή μίας κασέτας χωρίς σκουπίδια ή θορύβους.

και τέλος το μεγαλύτερο μέρος που είναι τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ: Είναι η δυνατότητα ειδικών εφέ που μπορεί να έχει μία κάμερα και τα ειδικά εφέ μπορεί να είναι:
 1. Ψηφιακή ακίνητη εικόνα.
 2. Στροβοσκοπική εικόνα.
 3. Ψηφιακό zoom (μεγέθυνση ενός κομματιού της εικόνας).
 4. Εικόνα μέσα σε εικόνα (μία εικόνα να εμφανίζετε μέσα στην κανονική εικόνα της λήψης).
 5. Wipe (οριζόντια ή κάθετη σάρωση της εικόνας και αντικατάστασή της από άλλη).
 6. Αλλαγή της εικόνας με διάσπαση σε μικρά κομμάτια.
 7. Σολαριζασιόν. (το γνωστό φαινόμενο της φωτογραφίας Σαμπατιέ, που η εικόνα μετατρέπετε σε περίγραμμα με αντιστροφή του άσπρου-μαύρου).
 8. Πολλαπλή εικόνα.
 9. Αυτόματη λήψη εικόνας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 10. Εικόνα καθρέφτης.
 11. Περιορισμός θορύβου εικόνας.
 12. Διόρθωση χρονισμού για μοντάζ εικόνας.
 13. Χρονισμός για έλεγχο του μοντάζ.
 14. Λήψη καρέ-καρέ για δημιουργία κινούμενων σχεδίων (ANIMATION)
Η ύπαρξη κάποιου από τα ποιο πάνω δεν αποκλείει τη συνύπαρξη και άλλων.

Στο επόμενο τεύχος θα αναλύσουμε περισσότερο τα συστήματα εγγραφής , τα ccd (αισθητήρες χωριτικής ζεύξης), την ταχύτητα του κλείστρου, και την φωτεινότητα (lux).

Αλέξανδρος Μπούκουρης (djalex@hol.gr)