Συνέχεια από τη σελίδα 10

Διαδικασία διαβάσματος

Αφού γράψετε mail και υπάρχουν μηνύματα που σας περιμένουν, μπορείτε να τα διαβάσετε δίνοντας τον αριθμό του μηνύματος που θέλετε να δείτε.

Εντολές κατά το διάβασμα μηνυμάτων

d Διαγραφή μηνύματος
r Απάντηση
m Εγγραφή καινούριου μηνύματος
R Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες
p Εκτύπωση μηνύματος
s Σώσιμο μηνύματος σε αρχείο
u Επαναφορά σβησμένου μηνύματος
q Έξοδος στο unix με σώσιμο των αλλαγών
x Έξοδος στο unix ΧΩΡΙΣ να σώσει τις αλλαγές (αν έχουμε γράψει μηνύματα δεν τους αλλάζει τίποτα)


Βασικές εντολές/προγράμματα INTERNET

ftp Σύνδεση με άλλο σύστημα μόνο για μεταφορές αρχείων (συνήθως σαν id χρησιμοποιούμε το "anonymous" και σαν password την mail address μας)
telnet Σύνδεση με άλλο σύστημα για χρήση. (σαν σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής με "dialup")
gopher Βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης με άλλα συστήματα
irc Συνομιλία μεταξύ πολλών χρηστών (σαν teleconference)


FTP

Με το ftp, μπορείτε να συνδεθείτε με ένα άλλο σύστημα και να πάρετε στο directory σας διάφορα αρχεία.

Βασικές εντολές

open Σύνδεση με κάποιο σύστημα
close Τερμάτιση κάποιας σύνδεσης
bye Έξοδος από το ftp!
! Shell στο unix (επιστροφή: exit)
cd Είσοδος σε ευρετήριο
ls Εμφάνιση καταλόγου
dir >>
binary Αλλαγή της μεταφοράς από ascii σε δυαδικό
ascii Αλλαγή της μεταφοράς από δυαδική σε ascii (προτιμάτε binary για αρχεία)
get Κατέβασμα αρχείου (download)
mget Πολλαπλό κατέβασμα αρχείων (download)
put Ανέβασμα αρχείου (upload)
mput Πολλαπλό ανέβασμα αρχείωνΓενικά

Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, μπορούμε να τη διακόψουμε χωρίς να την ακυρώσουμε με ctrl-z και να τη συνεχίσουμε γράφοντας fg, ή να την αφήσουμε να εκτελείτε μόνη της γράφοντας bg.
Μπορούμε να ακυρώσουμε μία εργασία πατώντας ctrl-c.
Πρέπει πάντα οι εντολές να δίνονται με πεζά γράμματα, το Unix ξεχωρίζει τα κεφαλαία από τα πεζά ΚΑΙ στα αρχεία.
Δεν υπάρχουν Ελληνικοί χαρακτήρες στο unix, και αν υπάρχουν καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται γιατί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, ή να μην διαβάζονται.

Αλέξανδρος Μπούκουρης
djalex@hol.gr