Ν Α Ι - Ο Χ Ι - Γ Ι Α Τ Ι

ΝΑΙ

Στην αστυνόμευση των κεντρικών οδών τη νύχτα.
Στη δημιουργία περισσότερων αντιπυρικών ζωνών.
Στο μποϊκοτάζ της Γαλλίας εν όψη την πυρηνική Δοκιμή.
Στις διακηρύξεις της GreenPeace

ΌΧΙ

Στην Πυρηνική Δοκιμή της Γαλλίας.
Στις αυθαίρετες καταλήψεις οδών.

ΓΙΑΤΙ ;

Ενώ έχουμε ένα από τα καλύτερα νομοθετικά πλαίσια, να έχουμε τη χειρότερη εφαρμογή του ;
Αρκετοί πολίτες έχοντας κάνει την Ελλάδα "τσιφλίκι" τους, και αδιαφορώντας για τους άλλους, κινητοποιούνται "μαζικά" για το προσωπικό τους "συμφέρον" ;


Ψηφίστε τα δικά σας Ναι, Όχι, Γιατί, κάτω από το περιεχόμενο της σελίδας.
Ψηφίστε τα δικά σας ΝΑΙ, ΌΧΙ, ΓΙΑΤΙ !

Προσοχή!! ΜΗΝ γράψετε με Ελληνικούς χαρακτήρες.
ΝΑΙ:

ΌΧΙ:

ΓΙΑΤΙ:


E-mail Address:
Όνομα και Επώνυμο:
Θέλετε να μείνετε ανώνυμος; Ναί Όχι