Παράπονα και Αντιπαράπονα


Σε αυτή τη στήλη, μπορείτε να στέλνετε τα παράπονα που έχετε για κάποια εταιρεία, και εμείς θα τα δημοσιεύουμε, μαζί με την απάντηση της εταιρείας, αν αυτή υπάρξει.

Τα παράπονα μπορεί να είναι για οποιαδήποτε εταιρεία, οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, που ανήκει στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Για αυτό το τεύχος, δεν υπήρξαν παράπονα, και αυτό είναι καλό!