Μουσικά ΔίκτυαΝά' μαστε πάλι μαζί.......μετά από τρεις ολόκληρους μήνες.Στό διάστημα αυτό έγιναν πάρα πολλά στον χώρο τής μουσικής καί ακόμα περισσότερα πρόκειται νά γίνουν.
Ο χειμώνας μπήκε γιά τά καλά (Δεκέμβρης γάρ..)καί όλοι έχουμε τό μυαλό μας στις επερχόμενες γιορτές............Ας δούμε όμως τί έγινε στους δυό μήνες που πέρα- σαν.......... Τελικά μπορεί νά μήν ήρθαν στην Αθήνα οι ROLLING STONES,ήρθαν όμως οι IRON MAIDEN,ένα από τά πιό σημαντικά heavy metal συγκροτήματα.Οι ΚΥΒΕΡΝΟΓΡΑΦΟΙ ήταν εκεί, στό κλειστό γυμναστήριο τού Περιστεριού,χάρις στον ειδικό απεσταλμένο τους καί έκτακτο συνεργάτη τής στήλης μας,τόν Jander,τόν οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Στην επόμενη Σελίδα μπορείτε νά διαβάσετε τήν πραγματικά εκπληκτική (καί "επαγγελματική") ανταπόκρισή του.
Όμως,είχαμε κι' αλλα σημαντικά γεγονότα.....όπως τους STRANGLERS που εμφανίστηκαν στην Θεσσαλονίκη (καλά έ;αποκέντρωση.....) καί στην Αθήνα στις 6 καί 7 Οκτώβρη αντίστοιχα,τους GAMMA RAY στις 8 Οκτωβρίου στό ΡΟΔΟΝ CLUB,τόν CHRIS CACAVAS με τους JUNKYARD LOVE στην Αθήνα στις 19/10,τους ACTIVE MEMBER στις 21/10 στό ΡΟ- ΔΟΝ,τους BLUE OYSTER CULT (αλήθεια,τους θυμάστε;) στις 27 και 28 Οκτωβρίου καί τήν ίδια μέρα (28/10,ήτοι εθνική εορτή..) στό Κολέγιο Αθηνών εμφανίστηκαν οι MADREDEUS.Αλλά καί ο Νοέμβρης δέν έμεινε παραπονεμένος....αρχής γενομένης από τόν KENNY GARRET καί τήν MILVA-δυό διαφορετικά μουσικά είδη σέ διαφορετικούς χώρους τήν ίδια μέρα (1η τού μήνα).Στις 3 καί 4 είχαμε τόν James Taylor με τους D.INFLUENCE καί στις 10 καί 11 τόν HP.J.Harvey.Ακολούθησαν οι BELLY στις 18/11 καί η Anne Clark στις 24/11 στην Αθήνα καί 25/11 στή Θεσσαλονίκη (είπαμε....αποκέντρωση),γιά νά κλείσει ο μήνας μέ τους "δικούς μας":στις 29/10 οι ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ήρθαν απ' τά παλιά στό Λυκαβηττό (αυτή τή φορά τού τή σκάσαμε τού ιού καί ήμασταν εκεί...) ενώ οι LAST DRIVE στις 30/10 εμφανίστηκαν στό ΡΟΔΟΝ. Αυτά τά (ούκ ολίγα....) συμβάντα στό παρελθόν.....Γιά νά δούμε όμως καί τί μάς επιφυλάσσει τό μέλλον....
Λοιπόν,έχουμε καί λέμε:Σήμερα,1η Δεκεμβρίου,οι LAST DRIVE παίζουν στην Θεσσαλονίκη,ενώ στην Αθήνα θά έχουμε τήν ευκαιρία νά απολαύσουμε τόν Billy Cobham,έναν από τους πρώτους jazz-rock drummers στον κόσμο.Ο ίδιος θά εμφανιστή καί στή Θεσσαλονίκη στις 2 τού μήνα,ενώ τήν ίδια μέρα στην Αθήνα θά εμφανιστούν οι SALAD.Σειρά έ- χουν οι BLIND GUARDIAN (8/12 Αθήνα,9/12 Θεσσαλονίκη) καί οι TINDERSTICKS τίς ίδιες μέρες αλλά μέ αντίστροφη σειρά.Καί έπεται συνέχεια.....

Από αυτό τό τεύχος,τά ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ ξεκινούν μιά σειρά άρθρων που αφορούν τήν τέχνη τής ηχοληψίας καί γενικότερα τής μουσικής παραγωγής.Παρ' όλο που τά θέματα αυτά αφορούν κυρίως τους μουσικούς,πιστεύω πως θά ήταν χρήσιμο νά τά διαβάζουν καί οι μή μουσικοί γιά νά έχουν μιά γενική ιδέα τού τρόπου μέ τόν οποίο δημιουργούνται οι δίσκοι καί τά CD που φτάνουν στά χέρια τους.Αυτό θά βοηθήσει ώστε νά καταλαβαίνουν πιό εύκολα τήν τεχνική αρτιότητα σε ό,τι ακούνε (αρκεί βέβαια νά μήν κολλήσουν σ' αυτό,παραμελώντας τήν καθαρά αισθητική-καλλιτεχνική πλευρά τού δίσκου).Γι' αυτό,έδωσα σ' αυτά τά άρθρα μιά εκλαϊκευμένη μορφή ώστε νά είναι κατάνοητά από όλους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑ


Αλήθεια,γιατί η ηχοληψία μάς φαίνεται τόσο πολύπλοκη;Δέν θά ήταν δυνατόν νά γράψουμε ένα κομμάτι βάζοντας τους μουσικούς νά παίζουν όλοι μαζί σέ μιά αίθουσα καί ηχογραφώντας τή μουσική μέ ένα απλό μικρόφωνο;Η απάντηση είναι ότι μέ τόν τρόπο αυτό,δέν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στό αποτέλεσμα τής ηχογράφησης.Ο,τι βγει από τήν ορχήστρα εκείνη τή στιγμή καταγράφεται αμετάκλητα στην ταινία ή στό δίσκο:δέν έχουμε τή δυνατότητα νά διορθώσουμε λάθη,νά αλλάξουμε τή χροιά ενός ήχου,νά βελτιώσουμε τήν ακουστική ισορροπία τών οργάνων καί φωνών.Ακόμα καί στην συμφωνική μουσική (που,επειδή η ενορχήστρωσή της ακολουθεί αυστηρούς κανόνες,έχει πάντα δεδομένη μιά αισθητικά σωστή ηχητική ισορροπία,η ηχογράφηση μέ ένα απλό μικρόφωνο δίνει τίς περισσότερες φορές απογοητευτικά αποτελέσματα).
Στό σημείο αυτό θά πρέπει νά υπενθυμίσω ότι "ηχοληψία" δέν γίνεται μόνο όταν πρόκειται νά καταγράψουμε τόν ήχο σέ κάποιο μέσο αποθήκευσης,αλλά καί όταν πρόκειται νά επέμβουμε στον ήχο που ακούμε από μιά ζωντανή ορχήστρα,μέ σκοπό νά μεταβάλλουμε κάποια χαρακτηριστικά του,όπως συμβαίνει σέ μιά συναυλία.Ωστόσο,επειδή η ήχογράφηση έχει σάν σκοπό νά δημιουργήσει ένα υλικό προϊόν,τόν δίσκο,είναι επόμενο νά δίνεται μεγαλύτερη προσοχή μιά καί τό παραμικρό λάθος μπορεί νά γίνει αντιληπτό καί θά παραμένει εσαεί καταγραμμένο.
Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στό θέμα μας καί άς δούμε μερικά βασικά πράγματα:πρώτα- πρώτα,άς θυμηθούμε ότι γιά νά παραχθεί ένας ήχος,πρέπει κάποιο στερεό σώμα νά εκτέλεση παλμικές κινήσεις (ταλαντώσεις).Ο αριθμός αυτών τών ταλαντώσεων σέ μιά χρονική μονάδα λέγεται συχνότητα τής ταλάντωσης καί όταν αυτή η συχνότητα βρίσκεται μέσα σέ μιά ορισμένη περιοχή τιμών,τότε παράγεται ένας ήχος.
Σπάνια ένας ήχος είναι απλός,αντιστοιχεί δηλαδή σέ μιά μόνο συχνότητα.Οι περισσότεροι ήχοι που ακούμε (από τόν ήχο τής κιθάρας μέχρι τό κλείσιμο μιας πόρτας...) είναι σύνθετοι,αποτελούνται δηλαδή από ένα πολύπλοκο συνδυασμό συχνοτήτων.Σέ πολλές περιπτώσεις,μιά από τίς συχνότητες αυτές επικρατεί:αυτή λέγετε θεμελιώδης:οι άλλες συχνότητες έχουν μιά μαθηματική σχέση μέ τή θεμελιώδη καί λέγονται αρμονικές.Τέτοιοι ήχοι είναι οι μουσικοί φθόγγοι (δηλαδή,οι νότες τής μουσικής).(Οι ήχοι που αποτελούνται από συχνότητες μέ τυχαίες σχέσεις μεταξύ τους χωρίζοντα σέ θορύβους,άν έχουν μεγάλη διάρκεια καί σέ κρότους ή ψόφους άν είναι στιγμιαίοι).
Κάθε ήχος,είτε απλός είτε σύνθετος είναι,έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:τό πρώτο καθορίζει πόσο οξύς ή βαθύς είναι ο ήχος καί λέγεται ύψος:αυτό εξαρτάται από τήν (θεμελιώδη) συχνότητα.Τό δεύτερο είναι η ένταση (πόσο δυνατός είναι) καί καθορίζεται από τό πλάτος τών ταλαντώσεων της πηγής τού ήχου.Τέλος τό τρίτο,που λέγεται χροιά,εξαρτάται κυρίως από τίς αρμονικές καί μάς κάνει νά αναγνωρίζουμε τήν πηγή του.

Στό επόμενο άρθρο μας θά ασχοληθούμε μέ μερικά απλά μαθηματικά στοιχεία που αφορούν τους ήχους.

Συνεχίζετε στην επόμενη σελίδα...

Αλβέρτος Λεβής (hastaroth@hol.gr)