Έκδοση/Διεύθυνση/Ιδιοκτησία: Αλέξανδρος Μπούκουρης (djalex@hol.gr)

Αρχισυντάκτης: Αλβέρτος Λεβής (hastaroth@matrix.kapatel.gr)
Assistant Αρχισυντάκτη: Γιώργος Αναγνωστόπουλος (firefly@hol.gr)

Συντάκτες:
Παναγιώτης Σκλαβούνος (psklav@hol.gr)
Κορόνης Επαμεινώνδας(status@hol.gr)
Λίνα Μαλέσκου (lina@hol.gr)
Χρίστος Κτενάς (cdean@techlink.gr)
Κωνσταντίνος Μπονίκος
Χρίστος Χομπάς

Ορθογραφική Διόρθωση κειμένων: Θανάσης Γκόλιαρας (goliaras@spark.net.gr)

Τελική Συντακτική/Ορθογραφική διόρθωση κειμένων: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη (livanis@hol.gr)


Στοιχεία του Περιοδικού

Διεύθυνση: Μεανδρουπώλεος 45 — Αθήνα
Τηλ: 69.23.592 / 64.95.819
Fax: 64.62.865
E-mail: kybernografoi@hol.gr

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Αλέξανδρος Μπούκουρης

Περί των Πνευματικών Δικαιωμάτων:

  • Επιτρέπεται ελεύθερα η ηλεκτρονική αναδημοσίευση στο Internet (mirror), όλου του περιοδικού εφόσον αυτό δεν έχει τροποποιηθεί.
  • Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του περιοδικού, με οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο, επιτρέπεται έπειτα από συνεννόηση με τον εκδότη.
  • Κείμενα ή φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα και του περιοδικού.
  • Σε περίπτωση που τα κείμενα ή οι φωτογραφίες αυτές, δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα, ευθύνεται εξ' ολοκλήρου αυτός και όχι το περιοδικό.
  • Το περιοδικό ΔΕΝ είναι υποχρεωμένο να ερευνά τα πνευματικά δικαιώματα κάθε άρθρου ή φωτογραφίας που αποστέλλονται σε αυτό.