Από τη Λίνα Μαλέσκου

Το ανθρωπιστικό κίνημα
Ο Νέος Ανθρωπισμός. Ο πολιτισμός σε κίνηση.

Όταν μιλάμε για το Νέο Ανθρωπισμό, μιλάμε για έναν πολιτισμό σε κίνηση, που θα εκφραστεί σε διαφορετικά πεδία. Καθετί που αναφέρεται στην ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι ξένο στο Νέο Ανθρωπισμό. Πάνω στην πολιτική, πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, πάνω στην ανάπτυξη του κόσμου, πάνω στη συμπεριφορά, έχει πολλά να πει αυτός ο νέος πολιτισμός που διαγράφεται. Είναι μια εποχή πολύ γρήγορη, πολύ επιταχυνόμενη, με άρρωστη κοινωνία και ψυχολογικά προβλήματα. Με πολύ γρήγορες αλλαγές όπου η ανάπτυξη του ανθρώπου γίνεται ασφυκτική καθώς επικρατεί η φιλοδοξία της παρεμπόδισης της ανάδυσης άλλων δυνατοτήτων που, σίγουρα, αντιστοιχούν σ’ αυτή την καινούρια στιγμή. Το ανθρωπιστικό κίνημα φέρνει στο κοινωνικό περιβάλλον το ιδεώδες, το σημείο οπτικής και τη μορφή δράσης του Νέου Ανθρωπισμού. Αυτό το κίνημα γεννήθηκε στα χρόνια της δεκαετίας του ’60 και σήμερα δρα σε περισσότερες από πενήντα χώρες. Παρακάτω καταγράφουμε με λίγα λόγια τους γενικούς του στόχους, την οργάνωσή του και τις δραστηριότητές του.

Γενικοί στόχοι

Το ανθρωπιστικό κίνημα επιθυμεί μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή, που θα είναι δυνατή μονάχα μέσω της μετατροπής των δομών της εξουσίας του σημερινού συστήματος (μαζί με τους νόμους και τις αξίες που ρυθμίζουν την κοινωνική οργάνωση). Γι’ αυτό δίνει ώθηση σ’ ένα καινούριο μοντέλο κοινότητας όπου η κεντρική αξία είναι ο άνθρωπος. Επιθυμεί επίσης το ξεπέρασμα της προσωπικής οδύνης ενδυναμώνοντας το νόημα της ζωής. Μ’ άλλα λόγια, το κίνημα εργάζεται για τη μετατροπή του σημερινού συστήματος, το οποίο, αντί να βοηθήσει την ανάπτυξη και εξέλιξη όλων, επιβάλλει ένα στιλ εγωιστικής ζωής που προσπαθεί να διαιρέσει τα άτομα σε κερδισμένους και χαμένους.

Οργάνωση

Το ανθρωπιστικό κίνημα οργανώνεται σε δομή. Αυτή η ανθρώπινη δομή είναι σχηματισμένη από ομάδες περισσοτέρων των δέκα ατόμων που συντονίζονται από έναν καθοδηγητή, από τον οποίο σε κάθε περίπτωση προήλθε αυτή η ομάδα. Μέλη της δομής είναι εκείνα που προωθούν τις δραστηριότητες του κινήματος με οργανωμένο τρόπο. Όλα τα άτομα που αισθάνονται ανθρωπιστές είναι προσκαλεσμένα να γίνουν μέρος της δομής και η ελάχιστη συμμετοχή τους θα είναι να παρευρίσκονται στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, να συνεργάζονται στις δραστηριότητες της ομάδας τους και να συμμετέχουν στη συνεισφορά με την οποία χρηματοδοτείται η συνολική λειτουργία του κινήματος.

Δραστηριότητες

Σε όλες τις ομάδες του κινήματος (αυτές που ονομάζουμε συμβούλια) γίνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις, όπου την πρώτη ώρα πραγματοποιείται η «προσωπική εργασία». Αυτές οι εργασίες βασίζονται στην επικοινωνία και στην ανταλλαγή. Βοηθούν στο να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, να αναπτύξουμε καινούρια σημεία οπτικής και να δυναμώσουμε για να προωθήσουμε τις δραστηριότητες. Αυτές οι συναντήσεις είναι ανοιχτές σε συνεργάτες, γείτονες, φίλους κτλ.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, οργανώνονται οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την επόμενη συνάντηση. Ο διαρκής στόχος του κάθε συμβουλίου είναι ο σχηματισμός καινούριων ομάδων δομής, ξεκινώντας από την πρόσκληση καινούριων φίλων. Η πλειοψηφία των ομάδων του κινήματος πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες δραστηριότητες σε συνοικίες, όπου μπαίνει σε κίνηση μια συνοικιακή εφημερίδα ή ένα περιοδικό με ανοιχτή συμμετοχή. Πολλές φορές, αυτές οι δημοσιεύσεις χρησιμεύουν για να χρηματοδοτήσουν την εγκατάσταση ενός γραφείου στη ζώνη απ’ όπου συντονίζονται οι δραστηριότητες.

Στις εθνικές καμπάνιες δρουν όλα τα συμβούλια σε συντονισμό. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στις εκλογές του Ανθρωπιστικού Κόμματος. Καμπάνιες καταγγελίας, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν εναντίον των ρατσιστικών νόμων (Ιταλία), καμπάνιες συλλογής υπογραφών (για ένα νόμο πολιτικής υπευθυνότητας - Ελλάδα) ή όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή, ζητώντας την εθελούσια απομάκρυνση του Μένεμ. Κάθε τρεις μήνες οργανώνονται κοινωνικές συναντήσεις για ολόκληρη την πόλη, με το σκοπό να προωθηθούν η επικοινωνία και η ανταλλαγή. Επίσης, υπάρχουν ομάδες του κινήματος που εργάζονται σε πανεπιστήμια ή δημιουργούν «ανθρωπιστικά κλαμπ» πάνω σε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος.

Ως εδώ, εξηγήσαμε συνθετικά τους γενικούς στόχους, την οργάνωση και μερικές δραστηριότητες του ανθρωπιστικού κινήματος. Αυτή η πληροφόρηση είναι αρκετή για όποιον είναι σύμφωνος με ό,τι εξηγήθηκε και θέλει να γίνει μέρος της δομής και να προστεθεί στην προοπτική που βρίσκεται σε κίνηση.