Γραμμή επικοινωνίας


Μέσα από αυτή τη στήλη θέλουμε να γνωριστούμε καλύτερα. Όποιος λοιπόν θέλει κάποιον για να αλληλογραφεί μέσω e-mail ή ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να μας γράψει στη διεύθυνση του περιοδικού: penpals@kybernografoi.com

Μια «αίτηση» πρέπει να περιέχει:

Φωτογραφία σε οποιοδήποτε format είναι πάντα ευπρόσδεκτη...


<-- (προηγούμενη σελίδα)

© 1996-97 Περιοδικό ΚυβερνοΓράφοι - Αλέξανδρος Μπούκουρης