Ν Α Ι - Ο Χ Ι - Γ Ι Α Τ Ι
Σ' αυτή τη σελίδα γράφουμε τα "ναι", "όχι" και "γιατί" που ΕΣΕΙΣ μας στέλνετε.


ΝΑΙ

στην Ελλάδα. (ανώνυμο)
στην αγάπη της ψυχής. (ανώνυμο)
στα στηθάκια [σ.σ. sic] έξω το καλοκαίρι. (Κουτράκης Κωνσταντίνος)
στην ύλη του περιοδικού. (Αντώνης Παπαντωνίου)
στο δικαίωμα της χαράς, της γνώσεως, του έρωτα. (Δημήτρης Καλλέας)
σε όλα τα μανάρια του καλοκαιριού. (ανώνυμο)
στις γκόμενες, τους φίλους και τους υπολογιστές. (Γιώργος Αναγνωστόπουλος)
στο γκραφίτι. (john_da_killah)

OΧΙ

στους ξενέρωτους τους 'Αγγλους. (ανώνυμο)
στην απόλυτη σκέψη. (ανώνυμο)
στα πολιτικοποιημένα άτομα. (Αντώνης Παπαντωνίου)
στα ποτέ. (Δημήτρης Καλλέας)
στους υπολογιστές, τους φίλους και τις γκόμενες. (Γιώργος Αναγνωστόπουλος)
στους προδότες της εξουσίας. (john_da_killah)

ΓΙΑΤΙ ;

δε διάβασα στις πανελλήνιες; (ανώνυμο)
να κατηγορούν τους hackers; ( Γιώργος Χλαπουτάκης)
οι άνθρωποι να ξεχνάν τόσο εύκολα; (ανώνυμο)
να μην έχουμε όλα τα περιοδικά στο Internet; (ΑντώνηςΠαπαντωνίου)
να γεννηθώ πρόωρα και να μην τα καταφέρνω καλά στα computers και τις άλλες τεχνολογικές εξελίξεις; (Δημήτρης Καλλέας)
δεν ξέρω τι θέλω; (Γιώργος Αναγνωστόπουλος)
είμαι τόσο όμορφος ; (john_da_killah)
<-- (προηγούμενη σελίδα)

© 1996-97 Περιοδικό ΚυβερνοΓράφοι - Αλέξανδρος Μπούκουρης