Ταυτότητα 9ου τεύχους


Εκδοση - Διεύθυνση - Ιδιοκτησία:

Αλέξανδρος Μπούκουρης (djalex@kybernografoi.com)

Σχεδιασμός Σελίδων & Τεχνική Επεξεργασία:

Νίκος Στιβακτάκης (sigman@kybernografoi.com)

Αρχισυντάκτης:

Γιώργος Αναγνωστόπουλος (firefly@kybernografoi.com)

Βοηθός αρχισυντάκτη:

Ζωή Κούρνια (zoe@kybernografoi.com)Για αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:

Παναγιώτης Σκλαβούνος (psklav@softlab.ece.ntua.gr)
Μιχάλης Τσαγγίδης (tsagge@circular.de)
Χρήστος Κτενάς (cdean@techlink.gr)
Ελένη Κούρνια (lenaki@usa.net)Στοιχεία του περιοδικού:

Διεύθυνση: Μεανδρουπώλεος 45 — Αθήνα
Τηλ: 69.23.592 / 64.95.819 - Fax: 24.72.443
e-mail: kybernografoi@kybernografoi.com
Υπεύθυνος κατά το νόμο: Αλέξανδρος ΜπούκουρηςΠου βρίσκεται το περιοδικό...

World Wide Web (WWW)
http://kybernografoi.com/
...και σε πολλά mirror sites.
File Transfer Protocol (FTP)
ftp://kybernografoi.com/pub/web572b8/

Login:   anonymous
Password:   (την e-mail διεύθυνσή σας)

directories:
Οτι βρίσκεται στο Web:   html/
Συμπιεσμένα τεύχη:   zipfiles/Περί των Πνευματικών Δικαιωμάτων:


<-- (προηγούμενη σελίδα)

© 1996-97 Περιοδικό ΚυβερνοΓράφοι - Αλέξανδρος Μπούκουρης