Ταυτότητα 8ου τεύχους


Εκδοση - Διεύθυνση - Ιδιοκτησία:
Αλέξανδρος Μπούκουρης (djalex@hol.gr)

Σχεδιασμός Σελίδων:
Νίκος Στιβακτάκης (SigmaN@her.forthnet.gr)

Επιμέλεια κειμένων:
Θανάσης Γκόλιαρας (goliaras@the.forthnet.gr)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστικαν:
Κατερίνα Παππά (shadowlike@matrix.kapatel.gr)
Ανέστης Γεωργιάδης (mranest@iname.com)
Αλβέρτος Λεβής (hastaroth@matrix.kapatel.gr)
Ζωή Κούρνια (zoe@matrix.kapatel.gr)
Γιώργος Αναγνωστόπουλος (ganagnos@glam.ac.uk)
Γιώργος Σπυρόπουλος (cemetery@matrix.kapatel.gr)

Συντακτική/Ορθογραφική διόρθωση κειμένων:
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη (livanis@hol.gr)


Στοιχεία του Περιοδικού

Διεύθυνση: Μεανδρουπώλεος 45 — Αθήνα
Τηλ: 69.23.592 / 64.95.819
Fax: 24.72.443
E-mail: kybernografoi@hol.gr

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Αλέξανδρος Μπούκουρης


Περί των Πνευματικών Δικαιωμάτων:

 • Επιτρέπεται ελεύθερα η ηλεκτρονική αναδημοσίευση στο Internet (mirror), όλου του περιοδικού εφόσον αυτό δεν έχει τροποποιηθεί, και εφόσον έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος.
 • Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του περιοδικού, με οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο, επιτρέπεται έπειτα από συνεννόηση με τον εκδότη.
 • Κείμενα ή φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα και του περιοδικού.
 • Σε περίπτωση που τα κείμενα ή οι φωτογραφίες αυτές, δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα, ευθύνεται εξ' ολοκλήρου αυτός και όχι το περιοδικό.
 • Το περιοδικό ΔΕΝ είναι υποχρεωμένο να ερευνά τα πνευματικά δικαιώματα κάθε άρθρου ή φωτογραφίας που αποστέλλονται σε αυτό.

 • Που βρίσκεται το περιοδικό...

  World Wide Web (WWW):

  http://prometheus.hol.gr/~kybernografoi
  http://www.hol.gr/kybernografoi
  http://www.gsc.net/kybernografoi
  http://www.techlink.gr/kybernografoi
  http://www.hellenic.net/kybernografoi
  http://www.ntua.gr/kybernografoi
  http://westnet.hol.gr/kybernografoi
  http://www.grausnet.aust.com/kybernografoi
  http://www.tol.hol.gr/kybernografoi
  http://www.diavlos.gr/kybernografoi

  σύντομα:

  http://www.eexi.gr/kybernografoi
  http://www.otenet.gr/kybernografoi

  File Transfer Protocol (FTP):

  ftp://ftp.hol.gr/kybernografoi

  Host: ftp.hol.gr Login: anonymous
  Κεντρικός Κατάλογος: /pub/kybernografoi
  Οτι βρίσκεται στο Web: kybernografoi/html
  Συμπιεσμένα τεύχη: kybernografoi/zipfiles

  <-- (προηγούμενη σελίδα)

  © 1996-97 Περιοδικό ΚυβερνοΓράφοι - Αλέξανδρος Μπούκουρης