Σήμα περιοδικού

Περιεχόμενα 2ου τεύχους


Περιοδικό ΚυβερνοΓράφοι


Εκδότης: Αλέξανδρος Μπούκουρης

Υπεύθυνοι μόνιμης στήλης:

Αλβέρτος Λεβής
(hastaroth@hol.gr)
Αλέξανδρος Μπούκουρης
(djalex@hol.gr)
Αντώνης Συριόπουλος
(best@hol.gr)
Παναγιώτης Σκλαβούνος
(psklav@hol.gr)
Μαυρίκης Μανώλης
(corrupted@hol.gr)
Γιώργος Αναγνωστόπουλος
(firefly@hol.gr)
Μαριάννα Ασημενού
(marianna@hol.gr)
Βαγγέλης Γιαννέλος
(ganymedes@hol.gr)

Ειδικός Συνεργάτης:
Αλέξανδρος Γεωργιάδης
(ageor@hol.gr)

Έκτακτοι συνεργάτες:

Γαρταγανης Χρηστος
(tiramola@hol.gr)
Γιάννης Μαυρουκάκης
(jander@hol.gr)


E-mail διεύθυνση περιοδικού:
Kybernografoi@hol.gr

Διάθεση:
Hellas On-Line's www server

Copyright © 1995 Αλέξανδρος Μπούκουρης

Εκδοτικό Γράμμα . . . σελίδα 2

dts - Το νέο σύστημα ήχου στους κινηματογράφους. σελίδα 3

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σελίδα 4

Μουσικό δίκτυο. & συναυλία Iron Maiden. σελίδες 5, 6

Ο κόσμος της λήψης - Βιντεοκάμερες σελίδα 7
Συστήματα Εγγραφής, Αισθητήρες χωριτικής ζεύξης (ccd), Ταχύτητα κλείστρου, Φωτεινότητα (Lux)

Άτιτλο σελίδα 8

Αθλητικά σελίδα 9

Σκάκι σελίδα 10
Review Παιχνιδιών: σελίδες 11, 12, 13
  The Dig
  Need For Speed
  Phantasmagoria
ΓΕλλάςτε On-Line. σελίδα 14

Ναί. Όχι. Γιατί ; σελίδα 15

Γυναίκα . . . σελίδα 16

Ελληνική Ομοφυλοφιλική Κοινότητα σελίδα 17


Σελίδα 2

Επιστροφή Copyright © 1995 Αλέξανδρος Μπούκουρης
Σύμφωνα με το Νόμο υπ' αριθμό 2121 Απαγορεύεται η άνευ άδειας αναπαραγωγή, εγγραφή, μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση κατ' οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, και για οποιοδήποτε λόγο, όλου ή μέρους του περιοδικού.