Προηγούμενο θέμα

Ταυτότητα 15ου Τεύχους

Έκδοση / Διεύθυνση
Μπούκουρης Αλέξανδρος

Επιμέλεια κεντρικών web σελίδων
και εξωφύλλου 15ου τεύχους

Κωνσταντίνος Γκουτζής

Επιμέλεια ύλης και σχεδιασμού
Μπούκουρης Αλέξανδρος

Στο τεύχος αυτό έγραψαν:
(με αλφαβητική σειρά)
Βαρνάς Τόλης
Γκουτζής Κωνσταντίνος
Κυπραίος Θοδωρής
Μπούκουρης Αλέξανδρος
Μπουράκης Ανδρέας
Ρίζου Σοφία
Χριστόπουλος Παύλος


Προηγούμενο θέμα