ΚΥΒΕΡΝΟΓΡΑΦΟΙ

τεύχος 14

Ταυτότητα


Ιδιοκτησία
Έκδοση
Σχεδιασμός

Αλέξανδρος Μπούκουρης

Έγραψαν στο τεύχος αυτό οι ...

Βασίλης Σάλτης
Βαγγέλης Παπούλιας
Γιώργος Παπανικολάου
Ηλίας Χατζάκος
Γιάννης Βογιατζής
Μάριος Ζαμπίκος
Στέλιος Μερσινάς

... και εσείς στα Ναι, Οχι, Γιατί.

Στοιχεία του περιοδικού

Διεύθυνση: Μεανδρουπόλεος 45 — Αθήνα
Τηλ: 69.23.592, 64.95.819 - Fax: 69.23.592
e-mail: kybernografoi@kybernografoi.com
WWW: http://www.kybernografoi.com
http://www.kybernografoi.gr ...και σε πολλά mirror sites.

Νομικού ενδιαφέροντος

Επιτρέπεται ελεύθερα η ηλεκτρονική αναδημοσίευση στο Internet (mirror), όλου του περιοδικού εφόσον αυτό δεν έχει τροποποιηθεί, και εφόσον έχει ενημερωθεί ο εκδότης.

Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του περιοδικού, με οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο, επιτρέπεται μόνο έπειτα από συνεννόηση με τον εκδότη.

Κείμενα, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο που αποστέλεται στο περιοδικό μπορεί να δημοσιευθεί και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα και copyright του περιοδικού. Σε περίπτωση που τα κείμενα ή οι φωτογραφίες αυτές, δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα, ευθύνεται εξ' ολοκλήρου αυτός και όχι το περιοδικό. Το περιοδικό δεν είναι υποχρεωμένο να ερευνά τα πνευματικά δικαιώματα υλικού που αποστέλλονται σε αυτό.

Ολα τα copyright του περιοδικού είναι ιδιοκτησία του εκδότη.

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Αλέξανδρος Μπούκουρης