Ναι
Οχι
Γιατί ;ΝΑΙ
Στην ηρεμία
Στην αλήθεια
ΟΧΙ
Στην κοροϊδία
Στο ψέμα
ΓΙΑΤΙ ;
... να πεθαίνουν τόσα παιδάκια από την πείνα;
... οι καταστάσεις να μας αναγκάζουν να πούμε ψέτματα τελικά;