ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ = Θάλαμος αερίων

"εισάγουμε το ξένο – πετάμε το δικό μας"


Από το Διονύσιο Βάδεν

Οι "πολιτικοί" έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν την απώλεια ως κέρδος και το κέρδος σαν απώλεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση με το φυσικό αέριο. Η διάδοσή του με τον τρόπο που θα γίνει σημαίνει για την χώρα οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή.

Μερικά βασικά δεδομένα: