ΚΥΒΕΡΝΟΓΡΑΦΟΙ

τεύχος 11

Ταυτότητα


Εκδότης

Αλέξανδρος Μπούκουρης

Αρχισυντάκτης

Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Σχεδιασμός σελίδων και Webmaster

Νίκος Στιβακτάκης

Για αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν οι . . .

Ξένος Γωγουβίτης
Ζωή Κούρνια 
Ηλίας Χαντζάκος
Δημήτρης Βάδεν
Πέτρος Στριβιανός
Μανώλης Φουρνιστάκης
Δημήτρης Παπαγεωργίου - Καλέας
Μπάμπης Μάντουκας
Μάριος Ζαμπίκος
Γιάννης Ταμπουλάρης
Γιώργος Αναδιώτης
Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Γιάννης Αγάθος

Στοιχεία του περιοδικού

Διεύθυνση: Μεανδρουπόλεος 45 — Αθήνα
Τηλ: 69.23.592, 64.95.819 - Fax: 24.72.443
e-mail: mail@kybernografoi.com
WWW: http://kybernografoi.com ...και σε πολλά mirror sites.
FTP: ftp://kybernografoi.com/pub/web572b8 (Anonymous Login)

Νομικού ενδιαφέροντος

Επιτρέπεται ελεύθερα η ηλεκτρονική αναδημοσίευση στο Internet (mirror), όλου του περιοδικού εφόσον αυτό δεν έχει τροποποιηθεί, και εφόσον έχει ενημερωθεί ο εκδότης, ο αρχισυντάκτης ή ο webmaster.

Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του περιοδικού, με οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο, επιτρέπεται μόνο έπειτα από συνεννόηση με ένα από τα προηγούμενα τρία πρόσωπα.

Κείμενα, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο που αποστέλεται στο περιοδικό μπορεί να δημοσιευθεί και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα και copyright του περιοδικού. Σε περίπτωση που τα κείμενα ή οι φωτογραφίες αυτές, δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία του αποστολέα, ευθύνεται εξ' ολοκλήρου αυτός και όχι το περιοδικό. Το περιοδικό δεν είναι υποχρεωμένο να ερευνά τα πνευματικά δικαιώματα υλικού που αποστέλλονται σε αυτό.

Ολα τα copyright του περιοδικού είναι ιδιοκτησία του εκδότη.

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Αλέξανδρος Μπούκουρης

Επιλέξτε το επόμενο άρθρο
που θέλετε να διαβάσετε
(c) Κυβερνογράφοι - All rights reserved